Цени

гр. Каспичан

ПАКЕТ икономичен стандартен безжичен по договаряне
Инсталционна такса 0 лв. 0 лв. 100 лв. х
Месечен абонамент 15 лв. 20 лв. 15 лв. х
Договор необвързващ необвързващ необвързващ необвързващ
Трафик неограничен неограничен неограничен неограничен
Скорост 35 Mbps 50 Mbps 18 Mbps x Mbps
IP address реален динамичен реален динамичен реален динамичен реален статичен

 

 

с. Каспичан

ПАКЕТ икономичен стандартен безжичен по договаряне
Инсталционна такса 0 лв. 0 лв. 100 лв. х
Месечен абонамент 15 лв. 20 лв. 20 лв. х
Договор необвързващ необвързващ необвързващ необвързващ
Трафик неограничен неограничен неограничен неограничен
Скорост 9 Mbps 18 Mbps 18 Mbps x Mbps
IP address реален динамичен реален динамичен реален динамичен реален статичен

 

с. Памукчи

ПАКЕТ икономичен стандартен безжичен по договаряне
Инсталционна такса 0 лв. 0 лв. 100 лв. х
Месечен абонамент 15 лв. 20 лв. 20 лв. х
Договор необвързващ необвързващ необвързващ необвързващ
Трафик неограничен неограничен неограничен неограничен
Скорост 9 Mbps 18 Mbps 18 Mbps x Mbps
IP address реален динамичен реален динамичен реален динамичен реален статичен

 

с. Върбяне

ПАКЕТ икономичен стандартен безжичен по договаряне
Инсталционна такса 0 лв. 0 лв. 100 лв. х
Месечен абонамент 15 лв. 20 лв. 20 лв. х
Договор необвързващ необвързващ необвързващ необвързващ
Трафик неограничен неограничен неограничен неограничен
Скорост 9 Mbps 18 Mbps 18 Mbps x Mbps
IP address реален динамичен реален динамичен реален динамичен реален статичен

 

с. Могила

ПАКЕТ икономичен стандартен безжичен по договаряне
Инсталционна такса 0 лв. 0 лв. 100 лв. х
Месечен абонамент 15 лв. 20 лв. 20 лв. х
Договор необвързващ необвързващ необвързващ необвързващ
Трафик неограничен неограничен неограничен неограничен
Скорост 9 Mbps 18 Mbps 18 Mbps x Mbps
IP address реален динамичен реален динамичен реален динамичен реален статичен

 

гр. Плиска

ПАКЕТ икономичен стандартен безжичен по договаряне
Инсталционна такса 0 лв. 0 лв. 100 лв. х
Месечен абонамент 15 лв. 20 лв. 20 лв. х
Договор необвързващ необвързващ необвързващ необвързващ
Трафик неограничен неограничен неограничен неограничен
Скорост 9 Mbps 18 Mbps 18 Mbps x Mbps
IP address реален динамичен реален динамичен реален динамичен реален статичен